Po vyhodnotení spätnej väzby z prvej sezóny Pressburg ligy a internej diskusii by sme Vám radi predstavili spôsob organizácie druhej sezóny ligy - 5 roznych líg po 10 hráčov. Age of Sigmar bude mať Pressburg 2000pts formát, Warhammer 40k bude reprezentovaný Pressburg 2000pts a 1000pts formátom. Academy liga bude využívať kvoli jednoduchosti a vyváženosti Combat Patrol formát. Ako novinka sa objaví Pressburg Boarding Patrol liga.

Academy liga nebude spoplatnená ako účasť v iných ligách, avšak tentokrát nemôžeme garantovať hráčom neustálu asistenciu počas hrania kvôli prevádzke obchodu. Hráčom v tejto lige budeme aktívne pomáhať v akomkoľvek aspekte hobby, teoretickou aj praktickou prípravou na zápasy pokiaľ to bude možné.

Pokiaľ osobitným článkom ku konkrétnym ligám neuvedieme inak, všetky pravidlá sa týkajú všetkých líg aj herných systémov.

Organizácia ligy

Na ligové zápasy budú určené primárne štvrtky, piatky a soboty od otvorenia obchodu do uzavretia herňe. Využitie iných termínov je pod dohode s organizátorom možné, ale nie garantované. Odohrať zápasy bude možné len v našich priestoroch. Organizátor bude vždy dostupný počas ligových zápasov, pripraví herný stôl a skontroluje armády pred hrou. Netreba sa báť využívať pomoc organizátora pri sporných situáciach. V predchádzajúcej sezóne hráči zvykli riešit problémy a spory až po hre, čo nebolo možné adekvátne riešit. Preto prosíme, aby ste sa na nás obracali v momente, keď nastane problém.

Liga bude rozdelená na kolá s pevne určenou dĺžkou - cca. 2 až 4 týždne v závislosti od počtu prihlásených hráčov. Rozlosovanie zápasov všetkých kôl prebehne po ukončení registrácie a spustení ligy. V rámci ligy odohrá každý hráč jeden zápas so všetkými prihlásenými hráčmi.

Na koniec sezóny prebehne playoff pre prvých 6 hráčov v tabuľke. Bude sa hrať na 1 vyraďovací zápas. Párovanie bude nastavené podľa umiestnenia v skupine. Prvý a druhý hráč postupujú do semifinále automaticky. Víťaz súboja medzi hráčmi na 4. a 5. mieste sa stretne v semifinále s hráčom na 1. mieste. Víťaz súboja medzi hráčmi na 3. a 6. mieste sa stretne v semifinále s hráčom na 2. mieste. Výherný kredit sa rozdelí medzi výhercu základnej tabuľky a víťaza playoff. Playoff slúži na motiváciu hráčov hrať naďalej, pretože už v polovici seźony môže byť rozhodnuté o víťazovi tabuľky. Prvých 8 hráčov v tabuľke bude mať garanciu účasti aj v dalšej sezóne.

V druhej sezóne nie je povolené vynechať ani jeden zápas - vynechanie zápasu bude viesť k diskvalifikácii.

Ak sa hráč nedostaví na dohodnutý zápas a neinformuje súpera a organizátora aspoň hodinu pred zápasom, bude diskvalifikovaný.

Hráči by mali odohrať zápas v rámci aktuálneho kola v stanovenom termíne. V prípade, že jeden hráč nebude schopný odohrať zápas v rámci daného termínu, môžu odohrať zápas neskôr po vzájomnej dohode. Presun termínu treba nahlásiť organizátorovi. Ak sa hráči nevedia dohodnúť na náhradnom termíne, hráči sú povinný ohlásiť problém organizátorovi. Organizátor posúdi situáciu a ak sa absentujúci hráč preukáže relevantným dôvodom o neschopnosti účasti v danom kole, organizátor určí náhradný termín. Ak hráč opakovane nebude môcť odohrať zápas, bude diskvalifikovaný.

Hráči majú možnosť dopredu odohrať zápasy aj so súpermi, s ktorými nie sú napárovaní v rámci aktuálneho kola.

Príklad rozlosovania zápasov na herné kolá

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
Risko
v
Petko
Samko
v
Risko
Risko
v
Adamko
Jozko
v
Risko
Risko
v
Ferko
Matko
v
Risko
Risko
v
Danko
Danko
v
Samko
Adamko
v
Petko
Samko
v
Jozko
Ferko
v
Adamko
Jozko
v
Matko
Danko
v
Ferko
Matko
v
Petko
Matko
v
Adamko
Jozko
v
Danko
Petko
v
Ferko
Matko
v
Samko
Adamko
v
Danko
Petko
v
Jozko
Ferko
v
Samko
Ferko
v
Jozko
Ferko
v
Matko
Danko
v
Matko
Danko
v
Petko
Samko
v
Petko
Samko
v
Adamko
Jozko
v
Adamko

Takto by vyzerala vzorová liga po rozlosovaní zápasov. Hráči sú povinní počas aktuálnych kôl odohrať zápasy, ktoré sú im určené. Majú možnosť hrať aj zápasy z nadchádzajúcich kôl pokiaľ sa tak dohodnú so súpermi.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
Risko
v
Petko
Samko
v
Risko
Risko
v
Adamko
Jozko
v
Risko
Risko
v
Ferko
Matko
v
Risko
Risko
v
Danko
Danko
v
Samko
Adamko
v
Petko
Samko
v
Jozko
Ferko
v
Adamko
Jozko
v
Matko
Danko
v
Ferko
Matko
v
Petko
Matko
v
Adamko
Jozko
v
Danko
Petko
v
Ferko
Matko
v
Samko
Adamko
v
Danko
Petko
v
Jozko
Ferko
v
Samko
Ferko
v
Jozko
Ferko
v
Matko
Danko
v
Matko
Danko
v
Petko
Samko
v
Petko
Samko
v
Adamko
Jozko
v
Adamko

Modelová situácia - po prvom kole sa odohrali len 3 zo 4 zápasov v danom kole. Hráč Adamko sa vopred ospravedlnil, že v tomto kole neodohrá žiadnu hru a dobehne to neskôr. Niektorí hráči stihli v rámci kola odohrať viac ako povinný zápas.

Pravidlá ligy

V druhej sezóne ligového hrania sa bude používať Leviathan Mission Deck (upravený na základe Leviathan Tournament Companion)  pre Warhammer 40k a General's Handbook 23/24 pre Age of Sigmar.

Pre Academy ligu budeme využívať pravidlá Combat Patrols PDF a pre Boarding Patrol ligu všetky vydané knihy Arks of Omen doplnené Boarding Actions PDF. Všetky dokumenty okrem Age of Sigmar a kníh ku Boarding Action sú dostupné v sekcii Downloads na https://www.warhammer-community.com/

Armády a list

Pri prihlasovaní do ligy, každý hráč špecifikuje armádu (frakciu), za ktorú bude hrať. V prípade Space Marines si musí zvoliť buď všeobecnú Space Marine alebo špecifickú subfrakciu (Dark Angels, Blood Angels, Space Wolves, Deathwatch a Black Templars).

Detachment si vyberá priamo pri tvorbe listu a môže využiť všetky, ktoré sú dostupné pre jeho frakciu.

Army list si každý hráč zostaví a odovzdá vždy nanovo pred každým zápasom, minimálne 24 hodín pred zápasom na určený ligový email. Listy budú zverejené 12 hodín pred zápasom.

Oneskorené odovzdanie listu bude penalizované stratou bodov v danom zápase. Pre Age Of Sigmar bude za každé oneskorené 2,5 hodiny zverejnenia listu hráčovi strhnutý jeden bod. Pri ostatných ligách to bude 1 bod za každú oneskorenú hodinu zverejnenia listu.

Ak hráč neodovzdá list vôbec, bude môcť odohrať zápas so len so súhlasom oponenta a danou penalizáciou. Ak oponent nebude súhlasiť, môžu odohrať zápas v náhradnom termíne. Ak sa situácia s neodovzdaním listu zopakuje, hráč bude diskvalifikovaný.

List sa bude odovzdávať ako export z Battlescribu vo formáte .html. Názov listu musí byt zostavený následovne: MenoPriezviskovsMenoPriezvyskoDátum.html Príklad: JanNovakvsJozefMrkvicka01092023.html. Neodržanie pomenovania sa bude penalizovať stratou 2 ligových bodov pre AoS a 5 ligových bodov pre 40k a Boarding Action.

Extra obmedzenia stavby armád pre kompetitívnu Pressburg ligu nie sú žiadne.

Modely a kocky

V rámci ligy musia všetky modely spĺňať WYSIWIG pravidlo. V prípade nejakých rozumných konverzií, či alternatívnych modelov sme ochotní zvážiť výnimky, ale treba o tom vopred pred ligou informovať. Povolené sú aj vytlačené 3D modely, avšak musia mať rovnakú bejzku a primeranú veľkosť k originálom.

Každý model, ktorý nebude spĺnať WYSIWIG spôsobí, že unita nebude môcť nastúpiť do zápasu. Hráč bude môcť odohrať zápas zo zbytkom armády. Ak odmietne, utrpí kontumačnú prehru, ktorá bude viesť k diskvalifikácii.

Kocky by mali byť čitatelné, s rozlíšitelným symbolom 1 a 6. V prípade ak chce hráč používať vlastnú sadu kociek, musí aj súperovi umožniť používanie týchto kociek. Ak s tým má problém musia obaja používat neutrálny set kociek. Erárny set kociek bude vždy v herni k dispozícii.

Sledovanie času

Počas hry môžu hráči Pressburg ligy používať šachové hodiny na meranie svojho času, avšak žiadny časový limit zatiaľ nebude. Chceme docieliť, aby si hráči zvykli hodiny používať a vedeli zmerať ako dlho im trvajú ich ťahy. V prípade, že sa vyskytnú problémy s dĺžkou hier, situáciu vyhodnotíme a primerane zakročíme.

Terény a misie

Hrací stôl bude staviat dopredu organizátor. Hráč može pri zasielaní listu vybrať jednu misiu na ban. Ak tak neurobí pri zasielaní listu, stráca túto možnosť. Následne misiu vyberie organizátor hodom kockou.

Pre túto sezónu budeme využívať terénový layout z Leviathan Tournament Companion pre Warhammer 40k s ľahkými upravami, vzhľadom na možnosti nášho vybavenia. Academy ligu bude zostavovat oragnizátor podľa svojho uváženia. Boarding Patrol využije misie z Arks of Omen: Abaddon. Age of Sigmar bude využívať layouty terrain rules prispôsobené podľa Honest Wargammer https://thehonestwargamer.com/terrain/.

Maľovanie

Najväčšou zmenou v druhej sezóne ligy je povinný fullpaint (okrem Boarding Patrol a Combat Patrol ligy). Na splnenie fullpaintu musí mať každý model aspoň jednu textúru alebo farbu na bejzke a aspoň tri zmysluplne umiestnené farby na modeli. Bejzka musí mať namaľovaný okraj jednou ľubovoľnou farbou. Pokiaľ si nie ste istý či vaša armáda spĺňa fullpaint štandard, kontaktujte prosím organizátora.

Každý model, ktorý nebude spĺnať fullpaint spôsobí, že unita obsahujúca takýto model nebude môcť nastúpiť do zápasu. Hráč bude môcť odohrať zápas zo zbytkom armády. Ak odmietne, utrpí kontumačnú prehru, ktorá bude viesť k diskvalifikácii.

Registrácia 

Registrácia prebieha do 23.8.2023 vyplnením online formulára, kde uvediete ligu, do ktorej sa chcete zaregistrovať, armády s ktorými budete hrať a kontaktné údaje. Účasť na Pressburg lige je spoplatnená jednorázovým registračným poplatkom 15 eur, ktoré budú použité na ceny pre víťazov. Účasť v Academy lige je je bezplatná.

Zaplatiť vstup bude nutné osobne do 31.8. v predajni Rollback Games. Zároveň je nutné poslať fotku svojej armády na ligový mail pressburg@rollback.sk do 31.8.

Hráči sa môžu registrovať aj do viacerých líg súčasne, ale v prípade naplnenia kapacít, budú vyzvaný na uprednostnenie jednej z líg.

Zhrnutie

K dispozícii sú dve ligy pre Warhammer 40k, jedna Age of Sigmar, jedna Boarding Patrol a Academy Combat patrol, ktoré budú prebiehať od septembra 2023 do februára 2024:

  • Pressburg 40k liga (2000 bodov)
  • Pressburg 40k liga (1000 bodov)
  • Pressburg AoS liga (2000 bodov)
  • Pressburg Boarding Patrol liga (500 bodov)
  • Academy Combat Patrol (Combat patrol)

Všetky ligy budú rozdelené na kolá, rozlosovanie zápasov prebehne po ukončení registrácie a spustení ligy. Dĺžka kola bude určená podľa počtu hráčov v lige. V rámci ligy odohrá každý hráč jeden zápas so všetkými prihlásenými hráčmi. Hráči majú možnosť odohrať zápasy aj so súpermi, s ktorými nie sú napárovaní v rámci aktuálneho kola.