Maľovacia kampaň

 

Od začiatku apríla do konca augusta 2023 organizuje náš herný klub maľovaciu kampaň. Kampaň bude rozdelená na päť kôl, v ktorých budú zúčastnení súbežne maľovať modely, ktoré si vyberú. Maľovanie nie je obmedzené lokalitou, len termínovo.

Cieľom kampane je motivovať ľudí maľovať, zredukovať svoj pile of shame a v neposlednom rade utužiť maľovaciu komunitu zdieľaním svojich diel organizovanou formou.

Všetci účastnici, ktorý splnia stanovené podmienky kampane získajú po jej skončení ako odmenu za vytrvalosť jeden štetec Winsor & Newton Series 7 (veľkosť 00, 0 alebo 1) a trofej podľa ich výkonu v kampani. Účasť na kampani je bezplatná.

Priebeh kampane

Každé kampaňové kolo trvá od prvého do posledného dňa v mesiaci. Na začiatku každého kola účastníci nahlasujú modely, ktoré budú v priebehu daného kola maľovať zverejnením ich fotografie spolu s príslušným heslom k danému kolu. 

Po namaľovaní modelov účastníci nahrajú ich fotografiu. Modely musia spĺňať full paint štandard a mať dokončenú bejzku. V rámci kampane sa nebude hodnotiť kvalita maľovania, či umelecké prevedenie.

Skupina modelov nahlásenú v rámci jedného kola označujeme pojmom záväzok. Jedná sa o prísľub účastníka kampane, že dané modely namaľuje počas aktuálneho kola.

Kampaňové kolo Mesiac Trvanie kola
1 Apríl 1.4. - 30.4.2023
2 Máj 1.5. - 31.5.2023
3 Jún 1.6. - 30.6.2023
4 Júl 1.7. - 31.7.2023
5 August 1.8. - 31.8.2023

Výber a bodovanie modelov

Maľovacia kampaň nie je obmedzená žiadnym herným systémom ani výrobcom modelov, ktoré sa v nej budú maľovať. Aby sme zabezpečili aspoň určitú formu objektivity vo veľkosti jednotlivých maľovacích záväzkov, modely sme rozdelili do skupín, ktorým sme priradili bodové ohodnotenie.

Kategóriami sa bohužiaľ nedá pokryť všetky možné typy a veľkosti modelov, preto pri menej štandardných modeloch spravíme korektúru bodov. Pokiaľ si nie ste istý ako správne určiť bodovú hodnotu vašeho záväzku, dajte nám prosím vedieť.

Je možné, že modely nebudú jednoznačne zapadať do žiadnej kategórie, v takom prípade organizátori po kontaktovaní priamo určia bodovú hodnotu tak aby čo najlepšie vystihovala náročnosť modelu.

Niektoré modely majú výrazne väčšiu komplexitu detailov ako iné v rámci svojej kategórie. Zvyčajne sa jedná o menované či niečim iným výnimočné charaktery. V takom prípade zvážime navýšenie bodového ohodnotenia daného modelu o 25% (zaokrúhľované nadol). Túto výnimku budeme posudzovať individuálne.

Na diskusiu k bodovému ohodnoteniu konkrétnych modelov slúži kanál #diskusia-k-záväzkom na našom Discorde.

Kategória Názov Príklad Body
1 Drobná pechota  Grot, Nurgling, Git,
Modely v mierke menšej ako 28mm
3
2 Menšia pechota Poxwalker, Termagaunt
Zombie, Skeleton
4
3 Bežná pechota Guardsman, Space Marine, Ork Boy
Vindictor, Guttrippa, Chaos Warrior
6
4 Väčšia pechota Aggressor, Ogryn, Obliterator, Crisis Suit
Bullgor, Crypt Horror, Slaangor Fiendblood
8
5 Motorizovaná pechota / jazda Chaos Biker, Squighog Boy, Serberys Raider
Blood Knight, Gore-grunta, Hurakan Windcharger
10
6 Veľká pechota a jazda Thunderwolf Cavalry, Beastboss on Squigosaur
Rockgut Throggot, Desolator, Bloodcrusher, Stormfiend
12
7 Menšie monštrá a vozidlá Land Speeder, Venom, Canoptek Doomstalker
Dankhold Troggoth, Morghast, Marshcrawla Sloggoth 
18
8 Bežné monštrá a vozidlá Impulsor, Leman Russ, Dreadnought, Carnifex, Ghostkeel
Treelord, Thundertusk Beastriders
30
9 Veľké monštrá a vozidlá Riptide, Wraith Knight
Avalenor, Lord-Celestant on Stardrake
40
10 Obrovské monštrá a vozidlá Imperial Knight, Baneblade, Stormsurge
Lord of Change, Kragnos, Belakor
60

V tabuľke je uvedené bodové ohodnotenie za jeden model

Úrovne záväzkov

Vieme, že nie každý má rovnaký priestor na maľovanie množstva modelov v časových termínoch a preto majú účastníci kampane možnosť na výber z troch úrovní záväzku, ktorý môžu meniť každé kolo podľa ich aktuálnej situácie. Úroveň záväzku si účastníci udávajú pri jeho nahlasovaní a je možné ho v priebehu daného kola aj dodatočne navýšiť.

Úroveň záväzku

Minimálny počet bodov záväzku

Označenie záväzku

Casual

40

Standard

60

★★

Master

80

★★★

Organizácia kampane

Okrem prihlasovania do maľovacej kampane (formulár na konci tohto článku), bude všetka komunikácia, nahlasovanie aj vyhodnocovanie záväzkov prebiehať výhradne cez Discord server Rollback Games. Na našom Discord serveri sme vytvorili kategóriu "Maľovacia kampaň", v ktorej bude kampaň prebiehať. Pre prehľadnosť a zjednodušenie organizácie budeme vyžadovať dodržiavanie určitých konkrétnych pravidiel zdieľania príspevkov a fotografií, ktoré budú zverejnené v kanáli #pravidlá-kampane.

Nahlasovanie nových záväzkov

Nahlasovanie nových záväzkov prebieha nahraním fotografií na kanál #nové-záväzky podľa nasledovných pravidiel:

 1. Na jeden záväzok účastník zazdieľa jeden príspevok s jednou alebo viacerými fotkami a štandardizovaným popisom záväzku.
 2. Modely na fotkách musia byť zostavené (akceptujeme aj sub-assembly) a môže byť na nich nanesený maximálne jednofarebný primer ľubovoľnej farby alebo zenithal, či slapchop v odtieňoch šedej. Bejzka nemusí byť súčasťou nahlasovaných záväzkov.
 3. Kvôli overeniu musí byť na fotkách záväzku rukou napísáne heslo na papieriku, ktoré bude zverejnené na začiatku každého kampaňového kola.
 4. Popis nového záväzku má nasledovný formát:
  • <Kampaňové kolo záväzku> - <Meno a priezvisko> - <rozpis modelov v záväzku aj s bodmi> - <úroveň závazku> <počet bodov záväzku>
 5. Po nahlásení záväzku bude organizátormi kampane nový záväzok schválený, prípadne bude účastník vyzvaný na jeho prepracovanie. 
Príklady popisu záväzku
1. kolo - Martin Meško - 5x Heavy Intercessors (40) - Casual 40 bodov
4. kolo - Martin M - 3x Chaos Bikers (30), Chaos Rhino (30) - Standard 60 bodov
2. kolo - Jozef S - 1x Redemptor Dreadnought (30), 10x Assault Intercessors (60 bodov) - Master 90 bodov

Nahlasovanie dokončených záväzkov

Nahlasovanie dokončených záväzkov prebieha nahraním fotografií na kanál #dokončené-záväzky podľa nasledovných pravidiel:

 1. Na jeden záväzok účastník zazdieľa jeden príspevok s jednou alebo viacerými fotkami a štandardizovaným popisom záväzku.
 2. Modely musia spĺňať full paint štandard a mať dokončenú bejzku. Nehodnotí sa umelecké prevedenie ani kvalita maľovania.
 3. Kvôli overeniu musí byť na fotkách záväzku rukou napísáne heslo na papieriku, ktoré bude zverejnené na začiatku každého kampaňového kola.
 4. Popis dokončeného záväzku má nasledovný formát:
  • <Kampaňové kolo záväzku> - <Meno a priezvisko> - <rozpis modelov v záväzku aj s bodmi> - <úroveň závazku> <počet bodov záväzku>
 5. Po nahlásení záväzku bude organizátormi kampane dokončený záväzok schválený, prípadne bude účastník vyzvaný na jeho prepracovanie. 

Komentovanie záväzkov je povolené výlučne využitím Discord vlákien (threads), diskusia mimo vlákien je pre prehľadnosť v kanáloch #nové-záväzky a #dokončené-záväzky zakázaná.

Podmienky kampane

Na úspešne ukončenie kampane a získanie odmeny musí účastník splniť tieto podmienky:

 1. Nahlasovať nové a dokončené záväzky podľa pokynov organizácie kampane.
 2. V každom kampaňovom kole dokončiť záväzok aspoň na úrovni Casual.
 3. Dodržiavať pravidlá maľovacej kampane.

Každý účastník kampane, ktorý splní tieto podmienky získa po jej skončení ako odmenu jeden štetec Winsor & Newton Series 7 (veľkosť 00, 0 alebo 1).

Za úspešné ukončenie kampane každý účastník získa trofej podľa nasledovnej tabuľky:

Minimálna úroveň záväzku vo všetkých kampaňových kolách Trofej
Casual Bronzová
Standard Strieborná
Master Zlatá

Výnimky a špecifické situácie

Účastníci majú možnosť rozložiť si jeden záväzok na viacero kampaňových kôl v prípade, že súčet bodov záväzku zodpovedá aspoň úrovni Casual znásobenú počtom kôl, na ktoré sa záväzok rozkladá. Podmiekou je minimálne raz za každé kolo zverejniť fotky priebehu maľovania takéhoto väčšieho záväzku na kanál #wip na našom Discorde. Takéto rozloženie na viac kôl musí byť opodstatnené a bude posudzované individuálne.

Učastník chce maľovať veľké množstvo modelov airbrushom s cieľom čo najefektívnejšie využiť čas. Po prejednaní konkrétnych zámerov účastníka mu organizátori udelia výnimku.


Rovnako vieme pri vážnych objektívnych dôvodoch individuálne posunúť termín dokončenia záväzku kampaňového kola. Prosíme Vás o predvídanie týchto situácií a včasnom kontaktovaní organizátorov kampane.

Zdravotný stav nedovolí účastníkovi dokončiť svoj záväzok včas, po konzultácii mu posunieme termín záväzku o 7 dní.


Počas kampaňového kola môžu účastníci navýšiť svoj záväzok pokiaľ už nahlásili svoj aktuálny záväzok a bol schválený.

Účastník namaľoval svoj záväzok na úrovni Casual skôr ako očakával a do konca kola ostáva ešte dosť času. Nahlási aktualizáciu záväzku z Casual na Standard spolu s novou fotkou a popisom.


Počas kampaňového kola môžu účastníci rovnako znížiť svoj záväzok pokiaľ predpokladajú, že ho z akýchkoľvek dôvodov nevedia splniť.

Účastník nahlásil záväzok na úrovni Master, ale zistí, že ho nedokáže v rámci tohto kola splniť. Nahlási zníženie svojho záväzku na úroveň Standard spolu s novou fotkou a popisom.


Prosíme účastníkov aby vždy kontaktovali organizátorov kampane so všetkými výnimkami a špecifickými situáciami skôr než budú nahlasovať upravené záväzky.

Dôrazne žiadame účastníkov aby využívali výnimky v pravidlách kampane len v skutočne relevantných situáciach. Pokiaľ organizátori nadobudnú podozrenie, že sú niektorými účastníkmi zneužívané bude im udelené varovanie a následne môžu byť z kampane vylúčení.

Kedže sa jedná o prvú maľovaciu kampaň, ktorú organizujeme v podobnom merítku, pravidlá a podmienky kampane budeme priebežne upravovať. O zmenách pravidiel ako aj iné organizačné pokyny budeme zverejňovať na kanáli #oznamy.