Tento polrok bude ligové hranie prebiehať vo volnejšom formáte. Academy liga sa zameria na Warcry a Boarding Actions. Týmto dvom formátom budem venovať moju pozornosť a budú mať nastavené propozície. 40k bude prebiehať bez pevných propozícii, bude na Vás hráčoch ako sa spoločne zorganizujete. 40k liga bude len v 2000 pts formáte. Playoff túto sezónu prebiehať nebude. WISIWYG ani Fullpaint nebude povinný. Podľa záujmu otvoríme viacero divízií, v počte od 6 do 10 hráčov. Vytvoríme Vám tabuľky, kde si budete sami zapisovať výsledky zo zápasov. Kontrola listov prebehne medzi hráčmi, ktorý daný zápas odohrajú. Komunikácia bude prebiehať v miestnostiach na discorde. Academy ligu budem aktívne spravovať ja (Sibo) a pre dalšie ligy, v prípade konfliktných situácii v 40k, bude kontaktná osoba Mešky.  

Organizácia Academy ligy

Na Academy ligové zápasy budú určené primárne štvrtky, piatky a soboty od otvorenia obchodu do uzavretia herňe. Cez tieto dni bude v rezervačnom kalendári jeden stôl dedikovaný len na Academy ligu. Odohrať zápasy môžete len v našich priestoroch. Pre Academy ligy budem chystať hracie stoly aj misie, budem sa snažiť byt dostupný na riešenie situácii. Kedže tieto dva herné režimy sú pravidlovo značne jednoduchšie, vstup je otvorený nováčikom aj skúseným hráčom.

Warcry sa bude hrať na best of three, čiže minimálne 2 hry a maximálne 3 hry na jedno kolo (všetky zápasy sa odohrajú naraz v jeden deň).

Boarding Actions bude na jeden víťazný zápas. EDIT: Kedže hra sa dá stihnút od 45-90 minút a je Vás aj menej, odohráte 2 zápasy proti sebe na kolo, ktoré budete hrať hneď po sebe. Zaberie vám to menej času ako klasická 40k hra. List používate ten istý a mapu tiež. Bude to proste odveta. Každá hra sa bude počítat ako samostaná hra do tabuľky.

Liga bude rozdelená na kolá s pevne určenou dĺžkou - cca. 2 až 4 týždne v závislosti od počtu prihlásených hráčov. Rozlosovanie zápasov všetkých kôl prebehne po ukončení registrácie a spustení ligy. V rámci ligy odohrá každý hráč jeden zápas so všetkými prihlásenými hráčmi (pre 40k to bude doporučené, nie však vyžadované).

Pre Academy nie je povolené vynechať ani jeden zápas - vynechanie zápasu bude viesť k diskvalifikácii.

Ak sa hráč nedostaví na dohodnutý zápas a neinformuje súpera a organizátora aspoň hodinu pred zápasom, bude diskvalifikovaný.

Hráči by mali odohrať zápas v rámci aktuálneho kola v stanovenom termíne. V prípade, že jeden hráč nebude schopný odohrať zápas v rámci daného termínu, môžu odohrať zápas neskôr po vzájomnej dohode. Presun termínu treba nahlásiť organizátorovi. Ak sa hráči nevedia dohodnúť na náhradnom termíne, hráči sú povinný ohlásiť problém organizátorovi. Organizátor posúdi situáciu a ak sa absentujúci hráč preukáže relevantným dôvodom o neschopnosti účasti v danom kole, organizátor určí náhradný termín. Ak hráč opakovane nebude môcť odohrať zápas, bude diskvalifikovaný.

Hráči majú možnosť dopredu odohrať zápasy aj so súpermi, s ktorými nie sú napárovaní v rámci aktuálneho kola.

Príklad rozlosovania zápasov na herné kolá

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
Risko
v
Petko
Samko
v
Risko
Risko
v
Adamko
Jozko
v
Risko
Risko
v
Ferko
Matko
v
Risko
Risko
v
Danko
Danko
v
Samko
Adamko
v
Petko
Samko
v
Jozko
Ferko
v
Adamko
Jozko
v
Matko
Danko
v
Ferko
Matko
v
Petko
Matko
v
Adamko
Jozko
v
Danko
Petko
v
Ferko
Matko
v
Samko
Adamko
v
Danko
Petko
v
Jozko
Ferko
v
Samko
Ferko
v
Jozko
Ferko
v
Matko
Danko
v
Matko
Danko
v
Petko
Samko
v
Petko
Samko
v
Adamko
Jozko
v
Adamko

Takto by vyzerala vzorová liga po rozlosovaní zápasov. Hráči sú povinní počas aktuálnych kôl odohrať zápasy, ktoré sú im určené. Majú možnosť hrať aj zápasy z nadchádzajúcich kôl pokiaľ sa tak dohodnú so súpermi.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
Risko
v
Petko
Samko
v
Risko
Risko
v
Adamko
Jozko
v
Risko
Risko
v
Ferko
Matko
v
Risko
Risko
v
Danko
Danko
v
Samko
Adamko
v
Petko
Samko
v
Jozko
Ferko
v
Adamko
Jozko
v
Matko
Danko
v
Ferko
Matko
v
Petko
Matko
v
Adamko
Jozko
v
Danko
Petko
v
Ferko
Matko
v
Samko
Adamko
v
Danko
Petko
v
Jozko
Ferko
v
Samko
Ferko
v
Jozko
Ferko
v
Matko
Danko
v
Matko
Danko
v
Petko
Samko
v
Petko
Samko
v
Adamko
Jozko
v
Adamko

Modelová situácia - po prvom kole sa odohrali len 3 zo 4 zápasov v danom kole. Hráč Adamko sa vopred ospravedlnil, že v tomto kole neodohrá žiadnu hru a dobehne to neskôr. Niektorí hráči stihli v rámci kola odohrať viac ako povinný zápas.

40k liga dostane doporučený hrací harmonogram, avšak nie sú nutení ho dodržiavať. Hrať môžu hocikedy a hocikde.

Pravidlá ligy

V tretej sezóne ligového hrania sa doporučuje Leviathan Mission Deck (upravený na základe Leviathan Tournament Companion)  pre Warhammer 40k.

Pre Academy ligu budeme využívať pravidlá vo vydaných knihách Arks of Omen doplnené Boarding Actions PDF. Pre Warcry budú hrané Matched Play misie v Warcry Rumble: Gnarlwood Champion PDF a bodovanie armád/pravidlá podla najnovšieho Compedium/FAQ a White Dwarf.

Časť dokumentov je dostupná v sekcii Downloads na https://www.warhammer-community.com/

Armády a list (Academy Liga)

Pri prihlasovaní do ligy, každý hráč špecifikuje armádu (frakciu), za ktorú bude hrať.

Army list si každý hráč zostaví a odovzdá vždy nanovo pred každým zápasom a pošle ho oponentovi minimálne 12 hodín pred zápasom.

Oneskorené odovzdanie listu bude penalizované stratou bodov v danom zápase.

Ak hráč neodovzdá list vôbec, bude môcť odohrať zápas so len so súhlasom oponenta a danou penalizáciou. Ak oponent nebude súhlasiť, môžu odohrať zápas v náhradnom termíne. Ak sa situácia s neodovzdaním listu zopakuje, hráč bude diskvalifikovaný.

List sa bude odovzdávať v akomkoľvek formáte, ktorý obsahuje názov unity,body a výbavu.

Pre 40k ligu sú tieto pravidla nepovinné, okrem nahlásania armády, to zostáva pri registrácii povinné.

Modely a kocky (Academy Liga)

V rámci Academy ligy musia všetky modely spĺňať WYSIWIG pravidlo. V prípade nejakých rozumných konverzií, či alternatívnych modelov sme ochotní zvážiť výnimky, ale treba o tom vopred pred ligou informovať. Povolené sú aj vytlačené 3D modely, avšak musia mať rovnakú bejzku a primeranú veľkosť k originálom.

Každý model, ktorý nebude spĺnať WYSIWIG spôsobí, že model nebude môcť nastúpiť do zápasu. Hráč bude môcť odohrať zápas zo zbytkom armády. Ak odmietne, utrpí kontumačnú prehru, ktorá bude viesť k diskvalifikácii.

Kocky by mali byť čitatelné, s rozlíšitelným symbolom 1 a 6. V prípade ak chce hráč používať vlastnú sadu kociek, musí aj súperovi umožniť používanie týchto kociek. Ak s tým má problém musia obaja používat neutrálny set kociek. Erárny set kociek bude vždy v herni k dispozícii.

Pre 40k ligu sú tieto pravidla nepovinné.

Sledovanie času (Academy Liga)

Počas hry môžu hráči Pressburg ligy používať šachové hodiny na meranie svojho času, avšak žiadny časový limit zatiaľ nebude. Chceme docieliť, aby si hráči zvykli hodiny používať a vedeli zmerať ako dlho im trvajú ich ťahy. V prípade, že sa vyskytnú problémy s dĺžkou hier, situáciu vyhodnotíme a primerane zakročíme.

Pre 40k ligu sú tieto pravidla nepovinné.

Terény a misie (Academy Liga)

Hrací stôl bude staviat dopredu organizátor, ktorý zároveň aj vyberie misiu.

Warcry využije misie z Matched Play Warcry Rumble: Gnarlwood Champion PDF.

Boarding Patrol využije misie z Arks of Omen: Abaddon.

Pre 40k ligu sú tieto pravidla nepovinné.

Maľovanie

Fullpaint je nepovinný a nebodovaný.

Registrácia 

Registrácia prebieha do 30.1.2024 vyplnením online formulára, kde uvediete ligu, do ktorej sa chcete zaregistrovať, armády s ktorými budete hrať a kontaktné údaje. Účasť na Pressburg lige je spoplatnená jednorázovým registračným poplatkom 15 eur, ktoré budú použité na ceny pre víťazov.

Zaplatiť vstup bude nutné osobne do 31.1.2024 v predajni Rollback Games v hotovosti. (EDIT: Vyplatenie posúvame do 3.2.2024)

Pri registrácií máte možnosť napísať mená hráčov, s ktorími si neprajete byť v divízii. Dôvody môžete mať akékoľvek, vaše rozhodnutie nebude verejné a umožní nám lepšie rozdeliť hráčov do divízií.

Hráči sa môžu registrovať aj do viacerých líg súčasne, ale v prípade naplnenia kapacít, budú vyzvaný na uprednostnenie jednej z líg.

V 40k bude vytvorená jedna špeciálna divízia pre WTC team, ktorú si bude riadiť Matej Tkáč (Taky). Sám bude účastníkom divízie. Členovia teamu budú mať na prihlasovanie prednosť (Peter Timko, Martin Petričšák, Richard Kopaj, Marek Kudlička, Martin Paško) a dalšie miesta budú voľné.

Doplnené info od Takyho - Propozície WTC divízie

Zhrnutie

K dispozícii sú  ligy pre Warhammer 40k, jedna Academy Boarding Patrol a Academy Warcry, ktoré budú prebiehať od februára 2024 do júla 2024:

  • 40k liga (2000 bodov)
  • Pressburg Academy Boarding Patrol liga (500 bodov)
  • Pressburg Academy Warcry (1000 bodov)

Všetky Academy ligy budú rozdelené na kolá, rozlosovanie zápasov prebehne po ukončení registrácie a spustení ligy. Dĺžka kola bude určená podľa počtu hráčov v lige. V rámci ligy odohrá každý hráč jeden zápas so všetkými prihlásenými hráčmi. Hráči majú možnosť odohrať zápasy aj so súpermi, s ktorými nie sú napárovaní v rámci aktuálneho kola.