Zásadná otázka, ktorú sa spýta takmer každý začínajúci hráč. Pokúsime sa Vám poradiť ako k tejto problematike pristúpiť a na základe akých kritérií sa rozhodnúť. Ak by sme mali definovať jedno univerzálne pravidlo, odporúčame vybrať armádu, ktorá sa vám páči - vizuálne aj príbehovo.


Písať o svete Warhammeru v slovenskom jazyku je veľká výzva, preto by sme vás chceli požiadať o zhovievavosť. V textoch budeme používať anglické výrazy, hlavne pre názvy a zaužívané pojmy v rámci našej komunity. Tam kde to bude dávať zmysel a nestratí sa význam slova, sa budeme snažiť použiť slovenský ekvivalent, prípadne uvedieme v zátvorke originálny pojem. Veríme, že nám tento lingvistický mačkopes odpustíte.

Lore

Mnoho hráčov si vybralo svoju prvú armádu na základe príbehového pozadia (v angličtine lore alebo fluff), ktoré im bolo sympatické. Lore dodáva armáde svoju vlastnú identitu a je to veľmi subjektívne kritérium, ktoré si každý musí zhodnotiť sám podľa seba.

Modely

Pozitívny vzťah ku vzhľadu miniatúr je základným predpokladom dobrého výberu. Pokiaľ sa vám vaša armáda nebude páčiť, bude ťažké čerpať motiváciu na jej hranie a maľovanie. Problém býva väčšinou ale opačný, začínajúcim hráčom sa páči viacero herných frakcií a majú problém si vybrať. Preto sú často rozhodovacím faktorom ďalšie kritéria.

Niektoré armády majú modely staršieho vydania ako ostatné a technologická zastaranosť je už na nich vidieť. Je na zváženie, či zbierať staršie modely, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti nahradené novšími.

Štýl boja

Veľa armád má univerzálny štýl boja ale mnohé iné majú svoj veľmi špecifický štýl, ktorý nemusí sadnúť každému. Niektoré sa spoliehajú na masy tiel, ktorými pokryjú bojisko, ďalšie zase na elitných borcov schopných ustáť aj extrémnu paľbu. Iné volia balans medzi týmito prístupmi, prípadne nasadzujú ťažkú techniku, či kombinujú veľké monštrá s húfom menších modelov.

Niektorí hráči uprednostňujú priamočiaru hru, v podobe rýchleho presunu a iniciatívnych akcií na bojisku. Iní zase radi trpezlivo vyčkávajú a reagujú na ťahy súpera. Prístupov k hre a ich kombinácií je veľa, ale nie každá armáda podporuje všetky.

Cena

Každá frakcia vo svete Warhammer 40k má iný počet aj druh modelov, ktoré potrebujete na zostavenie funkčnej a variabilnej armády. Niektoré armády môžu byť cenovo až násobne drahšie ako iné, neznamená to však nutne, že sú na bojisku efektívnejšie. V zásade platí, že najlacnejšie je zbierať niektorú z frakcií Space Marines, pretože máju najväčší výber modelov a aj najväčší počet výhodných setov.

Všeobecne tiež platí, že čím viac sa armáda spolieha na väčšie množstvo modelov, tým býva drahšia na zaobstaranie.

Sila armády

Warhammer 40k je komplexná hra, ku ktorej periodicky každých pár rokov vydávajú nové všeobecné pravidlá – nazývané edície. V čase písania tohto článku, sa používajú pravidlá 9. edície a očakáva sa, že v roku 2023 budú vydané pravidlá pre 10. edíciu.

Každá frakcia má svoje vlastné pravidlá – vychádzajú v knihe, ktorá sa nazýva Codex. S každou iteráciou nových všeobecných alebo frakčných pravidiel sa mení v čase aj sila každej armády. Na tento faktor odporúčame prihliadať, len ak plánujete súperiť kompetitívne.

Náročnosť hobby

Veľmi dôležitý faktor pre začínajúcich hráčov, najmä pokiaľ nemajú skúsenosť s maľovaním miniatúr. Medzi jednotlivými frakciami sú výrazné rozdiely v náročnosti na maľovanie, začisťovanie či skladanie jednotlivých modelov. V zásade platí, že čím detailnejšie a komplexnejšie modely daná armáda obsahuje, tým je náročnejšia.

Takisto je nutné brať do úvahy počet modelov, ktoré armáda potrebuje na to aby bola funkčná. Je veľký rozdiel skladať, maľovať a prepravovať elitnú armádu so 40 modelmi a hordovú so 120 modelmi.