Pre prehladnosť sme vytvorili kalendár podujatí, ktoré sa budú konať v našej herni. Keď si jednotlivé podujatia rozkliknete, uvidíte ich popis a viete sa prekliknúť na korešpondujúce podujatie priamo na našej facebookovej stránke.

Postupne budeme pridávať ďalšie podujatia, zamerané na hranie, výuku hier, maľovanie alebo predvádzanie nových herných systémov. Do budúcna plánujeme aj rezerváciu herných stolov.

Kalendár nájdete priamo na hlavnej stránke pod novinkami.