Herný klub zastrešuje aktivity na podporu hrania a organizáciu podujatí. Aktuálne je to najmä ligové hranie, turnaje a maľovacie workshopy. Do budúcna plánujeme ďalšie aktivity na rozvoj našeho spoločného hobby.


Ďalej