Úvod

Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb. Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel. V týchto zásadach “my”, “nám” a “náš” označuje Mesh s. r. o.

Podrobnosti o nás

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Mesh s. r. o. Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 54 037 387, sídlime na adrese Karadžičova 6, 821 08, Bratislava, Slovensko. Našim miestom podnikania je Radlinského, Bratislava, Slovensko.

Môžete nás kontaktovať:

 • poštou na uvedenú poštovú adresu;
 • vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
 • telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo
 • e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete.

Z akého dôvodu?

 • Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

 • Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 • Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 24 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

 • Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.
 • Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

 • Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 • Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

Newsletter

Ak ste sa prihlásili k odoberaniu newslettra, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 • 10 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: obchod@rollback.sk

Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Upgates (spoločnosť EVici webdesign s.r.o.)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru
  • Packeta – spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01, Bratislava, IČO: 48136999, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B
  • DPD – spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 26367/B
  • CHAMELEOON – spoločnosť GT-Servis s.r.o., so sídlom Hlavná 288/45, 027 44 Štefanov nad Oravou, IČO: 46688633, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 56724/L
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb
  • Comgate – spoločnosť ComGate Payments, s.r.o., so sídlom Svetlá 1, 81102 Bratislava, IČO: 36797472, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo:  46691/B
 • poskytovateľ e-mailových služieb
  • Webglobe – Yegon – spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo:  59027/B

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a dochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@rollback.sk  alebo zavolajte na +421 918 343 376

Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách. Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Tieto podmienky sú účinné od 11.11.2021